МАГНУМ: приватна агенција за обезбедување на лица и имот

СПРЕЧУВАМЕ И ШТИТИМЕ!

Вашата безбедност е наша работа!

Физичко обезбедување

мониторинг и патролно обезбедување

Безбедносен консалтинг

Проценка на ризик

За нас

Team

Магнум е компанија која што на пазарот егзистира повеќе од 18 години, квалитетот е наша гаранција.

Нашиот тим е составен од експерти по безбедност во повеќе области. Магнум е лиценцирана агенција за вршење на дејности од областа на приватното обезбедување на лица и имот.

Располагаме со технички лица за проектирање и монтажа на безбедносна опрема.

 

Вршиме планирање на системи за техничка заштита, како и проектирање и надзор на изведување на системот за техничка заштита. Нудиме монтажа, пуштање во погон и одржување на системи за техничка заштита.
Наше задоволство е и обуката на сите наши корисници.

Услуги

Физичко обезбедување​

 • Обезбедување на: имот, банки, комерцијални и приватни објекти
 • Обезбедување на лица
 • ВИП обезбедување (Body guard)
 • Обезбедување на јавни и културни манифестации, спортски настани и останати јавни собири
 • Мобилно обезбедување и патролно интервентни екипи
 • Портирска служба
 • Мобилно обезбедување: транспорт на пари, хартии од вредност и вредни предмети

Мониторинг и патролно обезбедување

 • Контролно оперативен видео мониторниг
 • Мобилно-интервентни екипи со обележани возила
 • Системи за видео надзор
 • Алармни системи против кражба
 • Контрола на пристап
 • ЕАС системи за заштита од кражби
 • Механички системи за безбедност

Безбедносен консалтинг

Анализа и согледување на постоечката состојба, давање на предлог мерки за подобрување на комплетното обезбедување и вкупната компаниска безбедност во работењето на сите поединечни објекти и имот се дел од услугите во рамки на безбедносниот консалтинг кој го нуди Магнум.

Проценка на ризик

Проценката на ризик се заснова на анализа на веројатност на настанувањето и тежината на можната несакана ситуација која би се случила во иднина.  Проценката се прави врз основа на претходна анализа којашто го зема предвид видот на можните последици (лесни, тешки, смртни). Магнум тимот ви стои на располагање доколку имате потреба од консултации за истото.

Понуда

Побарајте одговори од нашиот тим на експерти во безбедност

Секогаш и во секое време!

  Кариера

  Започни кариера кај нас

  Нашиот  исклучително квалитетен тим има потреба од надополнување. Доколку сте и вие експерт во полето на
  безбедноста – МАГНУМ ве очекува!